Російську пропаганду спіткала криза

Доброго здоров’я, друзі!

Надворі середа, робочий тиждень в разгарі, но знайти хвильку на відпочинок в фейсбуці можна навіть при самом плотном робочом графіке. При цьому важно контролірувать, щоб ота «хвилька» не переросла в години. Бо із-за цього падає проізводітєльность труда, роботодавці нєрвнічають. А в них і так времена січас трудні. Тому дід постарається, по возможності, буть кратким, не упуская, однако із поля зренія главних собитій. Заварюєм собі традиційні кохве ілі чай та вмощуємся зручненько. Ітак.

Руссіш-гестапо по всій відімості переживає січас особенно гостру фазу стіснітєльності. Вони всього стидаються і стараються заникаться подальше від людських очей. Суд над Надєю Савченко назначили на мертвий сезон літніх відпусток і проводитимуть його не в Москві, де повно всяких іностранних кореспондєнтов. А в яком-то ростовськом захолустьє, для поїздки в яке нужно получить разрешеніє. Перве слушаніє назначено на 30 липня і проводитиметься воно в закритом режиме. Вікна, наверно, заб’ють подушками, а судді із слєдоватєлями общатимуться под одєялом. Потом вилізуть з-під того одіяла голі, потні і пузаті, та раскраснєвшієся стіснітєльно зачитають вердікт.

Но команда коварних адвокатов не дрімає і готовиться стягнути з тих безстидніков ковдру, явивши на світ божий позорну наготу московського правосудія у всьом його неприглядном видє. Адвокати дєйствують по всім законам воєнной тактики і вже ведуть грамотний артобстрел. Фейгін і Полозов поочерьодно пострілюють вкусними крупнокаліберними документіками, а Ілья Новіков вчора проізвйол мощний залп, накривши позіції протівніка новими доказами фальшування відеозапису, які слєдствіє долучило в качетсве доказатєльства вини Савченко. Побажаєм нашій бойовій дівчині витримки, а бестижим адвокатам безсоромності.

В закритому ж режимі у Ростові проводиться суд над Олегом Сєнцовим, шо також свідчить про притсупи стіснітєльності в путінськой охранки. Вірус сором’язливості охватив также ведомство Шойгу, яке вчора чорним по білому отказалося від своїх спецназівців – Александрова і Єрофеєва – захвачених недавно хунтою у плєн. Якийто чиновник з міністєрства нападєній Рассії написав, шо да, раньше вони в нас служили, а січас ні. Значить, роби з ними, дорогая хунта, шо хочеш. Рассія сваїх нє брасаєт. Рассія сваїх сначала іспользуєт, а потом уже вибрасиваєт.

Тєм временєм, сіпаратістські дятли, просять хунту прийнять їх обратно в український скворечник. Но для цього нада шоб Гройсаман провів через парламент проправки в констітуцію. І таким образом закріпив статус дятлов в качестве редкого вида животних, які охраняються законом. Хунта согласна прийнять Донбас обратно, но только без дятлов. А їм советує улєтать подобру-поздорову в Рассію. Но сіпаратісти в Рассію летіти не желають. Догадуються, відімо, шо іспользуваних дятлов в Рассії тоже вибрасують. Полеміка триває, засідання Контактної групи продовжуються.

Це все єслі рассматрювать собитія під мікроскопом. Но в арсеналі сільської аналітіки імеються также і другі оптичні прилади, берем в реки тєлєскоп і… Смотрім у нього? Нє. Це було б слішком просто і понятно. Уважающий себе сільський аналітік поступить неординарно. Настроїть зум і отдасть тєлєскоп у руки первому попавшомуся кремльовському аналітіку – “На, сам пасматрі”. Шо же відіт кремльовскій аналітік?

Первоє – інспіріруваний Западом нацистсько-олігархічний переворот в Україні удався на всі 100%. К власті прийшла маріонеточна хунта і чуствує себе достаточно уверенно. Всі усілія велікой і прекрасной Рассії воззвать к сознанію братского украинского народа свергнуть антінародний маріонєточний режим оказалися напрасними. Братскій украінскій народ, правда, хунту не любить и всячеськи чехвостить. Но удівітєльноє дєло – ідєя жить с Рассієй в одном доме визиваєт у братского украинского народа остєрвенєлоє желаніє іспепелить Владіміра Владіміровича Хуйла із огнємйота. Ето грустно, так как братья-украінци слєпи і нє відят, что Владімір Влідіміровіч руководствуєтся самимі прекраснимі намереніями освободить украінцев із-под власті вашінгтонскіх шестьорок.

Второє – как ето ні пріскорбно, надо признать, что сочіньонний в Вашінгтонє сценарій позволіл США развернуть протів Рассії всю Європу і напичкать её дополнительним воінскімі контінгентамі, в том числе — нєпосредственно у россійскіх граніц. Болєє того, в самой Рассіі пендосам удалось мобилизовать на борьбу с властью и базовимі ценностямі десятки знаковых активистов оппозиционных двіженій.

Третьє – Вашингтон ідя на уступкі Ірану, Кубе і проявляя гібкость в рядє острих международних вопросов, ні в какую не собираєтся менять стіль разговора в діалоге с Рассієй. Создайотся впечатлєніє, что Вашингтон сознатєльно разв’язиваєт сєбе на международной аренє рукі, чтоби вплотную, не торопясь, заняться решенієм “русского вопроса”.

Четвйьортоє – політіка пендосов в отношенії Рассії нє сітуатівна і нє связана с персонами во главе страни, ілі с іх дєйствіямі по возвращенію Крима в родную гавань. Крим і дальнєйшіє собитія виступілі скореє в качестве удобного для Вашингтона повода для мобилизации імеющіхся в распоряженії пендосов ресурсов для наступлєнія на велікую і прекрасную Рассію. Цель етого наступлєнія – превращеніє Рассіі із глобального ігрока во второразрядную страну без велікого будущего.

Після цих умствуваній, глядящий в тєлєскоп московський аналітік єстєственно робить нерпавильний висновок, шо пендоси недооцінили твьордості русскаго національного характєра і його готовності сопротівляться до бесконєчності. І шо Запад зуби собі сточить об нєсокрушімую, как скала, велікую і прекрасную Рассію.

Но дід позволить собі напомнити отому зборному типажу кремльовського “аналітіка”, шо в отношенії Запада тумблєр в самосознанії населення Росії має два крайні положення: “чванлівоє велікодєржавіє” і “уніженноє лєпетаніє”. А временні фази між перемиканням тумблєра достаточно короткі. Лише на дідовій пам’яті тумблєр перемикався мінімум двічі і ми прекрасно помнимо времена дружного уніженного заісківанія Россії перед Западом.

Зараз тумблєр усілєнно держать в крайньому положенні “велікодєржавноє чванство” і стрелка даже зашкалила, дойдя до червоного відрізку – “путінізм-кретінізм”. Но довго так продолжаться не може, контакти перегорять. І ми ще побачим картини масового помешатєльства россіян на почві самоунічіженія і жонгліруванія словами “родіна – уродіна”. Жалко лише, шо тумблєр в Росії перемикається слішком швидко, проскакуючи нормальні фази за якихось два-три роки. Но нічо, чхать ми хотіли на їхнє “чванство”, а потом плювать будем і коли Рассія буде ісступльонно ругать всьо свойо, превознося Запад до небес. І втайнє завідуя хитрим братьям-украінцам, которі воврем’я і всім народом свалілі за бугор.

Сохраняєм бадьорий бойовий дух, держим кулаки за Надю Савченко, Олега Сенцова та всіх наших полонених, помагаєм Армії і читаєм repka.club.

Та слєдім, шоб віздє парядок був! А не те, шо січас

Свирид Опанасович

Загрузка...